Teaser picture

Certified auditors

Spain

LLuís Avellana

Company:Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (Metropolitan Transport Authority of Barcelona)
City:Barcelona
Languages:ES, CAT, FR, EN
Email:catlavellanaatm
more »
 

Jordi Casas

Company:CINESI SLU
City:Barcelona
Languages:ES, CAT, EN, IT
Email:esjcasascinesi
more »
 

Josep Lluís Castell

Company:Agrupació de Municipis titulars de Transport Urbà de la 2a Corona metropolitana de Barcelona i Ajuntament de Granollers (Association of Municipalities with Public Transport)
City:Granollers
Languages:ES, CAT, FR, EN
Email:granollers.catjlcastellajuntament
more »
 

Samuel de la Fuente

Company:ATM Àrea de Lleida (Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat) (Metropolitan Transport Authority of Lleida)
City:LLeida
Languages:ES, CAT, EN
Email:catsdelafuenteatmlleida
more »
 

Enrique Huertas

Company:Colin Buchanan Consultores
City:Madrid
Languages:ES, EN
Email:esenrique.huertascbuchanan
more »
 
No pic

Daniel Illa

Company:Àrea Metropolitana de Barcelona (Metropolitan Area of Barcelona)
City:Barcelona
Languages:ES, CAT, EN
Email:catdillaamb
more »
 

Juan Manrubia

Company:Autoritat del Transport Metropolità del Camp de Tarragona (Metropolitan Transport Authority of Tarragona)
City:Tarragona
Languages:ES, CAT, EN
Email:catinfoatmcamptarragona
more »
 

Sergi Martínez-Abarca

Company:Agrupació de Municipis titulars de Transport Urbà de la 2a Corona metropolitana de Barcelona i Ajuntament de Granollers (Association of Municipalities with Public Transport, AMTU)
City:Granollers
Languages:ES, CAT, EN
Email:catsmartinezamtu
more »
 

Daniel Miravet

Company:Autoritat del Transport Metropolità del Camp de Tarragona (Metropolitan Transport Authority of Tarragona)
City:Tarragona
Languages:ES, CAT, EN
Email:catdmiravetatmcamptarragona
more »
 
No pic

Anabel Rubio

Company:Àrea Metropolitana de Barcelona (Metropolitan Area of Barcelona)
City:Barcelona
Languages:ES, CAT, EN
Email:catarubioamb
more »
 

Mercè Taberna

Company:Diputació de Barcelona (Province of Barcelona)
City:Barcelona
Languages:ES, CAT, FR, EN
Email:cattabernatmdiba
more »
 

Francesc Xandri

Company:Cinesi, SLU
City:Barcelona
Languages:ES, CAT, FR, EN
Email:esfxandricinesi
more »